E-shop

Hangers - Small Furniture

Metal Hanger (Code: 1479)
Metal Hanger (Code: 1479)
Metal Hanger (Code: 1473)
Metal Hanger (Code: 1473)
Metal Hanger (Code: 1478)
Metal Hanger (Code: 1478)
Metal Hanger (Code: 1479) Metal Hanger (Code: 1473) Metal Hanger (Code: 1478)


Metal Hanger (Code: 572)
Metal Hanger (Code: 572)
Metal Hanger (Code: 965)
Metal Hanger (Code: 965)
Metal Hanger (Code: 1480)
Metal Hanger (Code: 1480)
Metal Hanger (Code: 572) Metal Hanger (Code: 965) Metal Hanger (Code: 1480)


Metal Hanger (Code: 832)
Metal Hanger (Code: 832)
Metal Hanger (Code: 1079)
Metal Hanger (Code: 1079)
Metal Hanger (Code: 833)
Metal Hanger (Code: 833)
Metal Hanger (Code: 832) Metal Hanger (Code: 1079) Metal Hanger (Code: 833)


Metal Hanger (Code: 831)
Metal Hanger (Code: 831)
Metal Hanger (Code: 1476)
Metal Hanger (Code: 1476)
Wooden Hanger (Code: 1004)
Wooden Hanger (Code: 1004)
Metal Hanger (Code: 831) Metal Hanger (Code: 1476) Wooden Hanger (Code: 1004)


Wooden Hanger (Code: 080)
Wooden Hanger (Code: 080)
Wooden Hanger (Code: 292)
Wooden Hanger (Code: 292)
Wooden Hanger (Code: 826)
Wooden Hanger (Code: 826)
Wooden Hanger (Code: 080) Wooden Hanger (Code: 292) Wooden Hanger (Code: 826)


Wooden Hanger (Code: 1003)
Wooden Hanger (Code: 1003)
Wooden Hanger (Code: 266)
Wooden Hanger (Code: 266)
Metal Hanger (Code: 1474)
Metal Hanger (Code: 1474)
Wooden Hanger (Code: 1003) Wooden Hanger (Code: 266) Metal Hanger (Code: 1474)


Metal Hanger (Code: 571)
Metal Hanger (Code: 571)
Metal Hanger (Code: 1080)
Metal Hanger (Code: 1080)
Floor Mirror (Code: 827)
Floor Mirror (Code: 827)
Metal Hanger (Code: 571) Metal Hanger (Code: 1080) Floor Mirror (Code: 827)


Rotating mirror - hanger  (Code: 1072)
Rotating mirror - hanger (Code: 1072)
Table with folding base (Code: 1060)
Table with folding base (Code: 1060)
Magazine tray (Code: 1063)
Magazine tray (Code: 1063)
Rotating mirror - hanger
(Code: 1072)
Table with folding base
(Code: 1060)
Magazine tray (Code: 1063)Table with newspaper  tray (Code: 729)
Table with newspaper tray (Code: 729)
Rotunda table (Code: 1090)
Rotunda table (Code: 1090)
Table with 
newspaper tray
(Code: 729)
Rotunda table (Code: 1090)


  • Koutsothanasis Furniture Catalogue 2018
  • Koutsothanasis EBE 2015
  • Koutsothanasis 2014
  • Koutsothanasis commercial equipment 2014
  • Koutsothanasis 2012-2013
  • Koutsothanasis 2010-2011